Privacybeleid

 

Wij zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en diensten. Wij willen dat u zich veilig voelt in de wetenschap dat uw persoonlijke gegevens op veilige wijze beschermd worden wanneer u onze websites bezoekt.

U kunt onze website bezoeken om informatie over ons bedrijf, onze producten en diensten te raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet doorgeven.

Wij nemen de privacyrechten van gebruikers van deze website zeer serieus en dit Privacybeleid legt U uit hoe bepaalde informatie over U kan worden verwerkt.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de First Stop Online Website en de First Stop Online Verkoopvoorwaarden die u op de website terug kunt vinden. Door gebruik van de website en het plaatsen van bestellingen, verschaft u expliciet toestemming voor het gebruik van uw gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid.


1. Definities

"FIRST STOP" betekent de vennootschap First Stop Europe NV, opgericht naar Belgisch recht en gevestigd te Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België, geregistreerd in het Register van Rechtspersonen onder nr. 0420.639.510 Brussel;

"Wij"/"Ons"/"Onze" verwijst naar FIRST STOP;

"Gebruiker(s)" betekent (een) gebruiker(s) van de Website, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, al naargelang de context vereist;

"Website" betekent de website met het adres www.firststop.nl of een navolgende URL die dit adres kan vervangen;

"U/Uw" betekent u als Gebruiker van de Website; en

"Uw Gegevens" betekent informatie over U die persoonlijk identificeerbaar is, inbegrepen, maar niet beperkt tot, Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, registratienaam, paswoord en andere informatie die U kan identificeren en die U aan Ons of anderszins via de Website op enig moment bekend kunt maken.


2. Het verzamelen van uw gegevens

FIRST STOP verzamelt uw gegevens wanneer:

2.1 U een online account creëert;

2.2. U een afspraak maakt;

2.3 U een bestelling plaatst;

2.4 U zich abonneert op een nieuwsbrief;

2.4 U een klacht of een verzoek indient of andere feedback aan ons verschaft;

2.5 U meedoet aan een wedstrijd of een prijstrekking;


3. Vertrouwelijke verwerking van uw gegevens

Elke keer dat u persoonlijke gegevens verschaft, zal FIRST STOP deze informatie behandelen overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

We streven ernaar om alle redelijke maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen. De persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz...) die door FIRST STOP worden verzameld, worden opgeslagen in een beschermd bestand dat niet voor iedereen toegankelijk is. Slechts een beperkt aantal werknemers van FIRST STOP, die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, heeft toegang tot dit bestand. Persoonlijke gegevens zullen alleen worden verwerkt voor gebruik binnen FIRST STOP of haar dochterondernemingen.


4. Gebruik van uw gegevens

4.1 FIRST STOP gebruikt uw gegevens om:

4.1.1. de registratie van uw onlineaccount te verwerken en uw onlineaccount te onderhouden;

4.1.2 afspraken die u via de website maakt te verwerken en uit te voeren;

4.1.2 bestellingen die u via de website maakt te verwerken en uit te voeren;

4.1.4. klachten of verzoeken die u ingediend heeft te verwerken en te behandelen;

4.1.5 de website en uw gebruikservaring te controleren, ontwikkelen en verbeteren;

4.1.6 vermeende schendingen met betrekking tot u van de gebruiksvoorwaarden van de First Stop Online Website en de First Stop Online Verkoopvoorwaarden te onderzoeken;

4.1.7 indien (en alleen indien) u hierom verzoekt, om u informatie te sturen en u met informatie via e-mail, post, telefoon of sms op de hoogte te houden van bestaande en nieuwe diensten en speciale aanbiedingen van ons;

4.1.8 indien (en alleen indien) u hierom verzoekt, om u per e-mail, post, telefoon of sms informatie te sturen over gerelateerde producten of diensten van geselecteerde derden die voor u interessant kunnen zijn; en

4.1.9 indien u een prijs wint, om een lijst van prijswinnaars te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen.

4.2 Om het ontvangen van informatie overeenkomstig paragraaf 4.1.6 of 4.1.7 stop te zetten, kunt u:

  • Uw voorkeuren in uw onlineaccount dienovereenkomstig wijzigen;
  • Gebruikmaken van de mogelijkheid voor uitschrijven die in informatieve mededelingen is opgenomen; of
  • Ons een e-mail sturen naar [e-mailadres invullen] waarin u uw gebruikersnaam vermeldt.

5. Uw gegevens aan derden doorgeven

5.1 We mogen uw gegevens als volgt aan derden doorgeven;

  • aan onze werknemers en agenten om uw onlineaccount en bestellingen te beheren;
  • enkele statistische gegevens over het draagvlak, de verkooppatronen,
  • verkeersvolumes en aanverwante zaken mogen worden doorgegeven aan derden met een goede reputatie, maar deze gegevens zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u omvatten.

5.2 We mogen uw gegevens in verband met een vermeend strafbaar feit of vermeende schending door u van de gebruiksvoorwaarden van de First Stop Shop Online Website en/of de Verkoopvoorwaarden of indien wettelijk vereist, doorgeven aan de politie, regelgevende instanties of juridisch adviseurs.

5.3 We geven uw gegevens niet door of verkopen deze niet aan derden ten behoeve van een ander doeleinde dan de in artikel 5.1 en 5.2 hierboven uiteengezette doeleinden. marketingactiviteiten worden door ons in naam van derden uitgevoerd en deze derden hebben geen toegang tot uw gegevens.


6. Toestemming voor verwerking

Door uw persoonlijke gegevens te verschaffen en in het geval van direct marketing door ons te vragen om u aanbiedingen, acties of producten toe te sturen, geeft u FIRST STOP expliciete toestemming om deze gegevens te verwerken ten behoeve van de hierboven vermelde doeleinden. Als FIRST STOP uw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken of uw gegevens door wil geven aan andere organisaties of andere bedrijven dan die in dit privacybeleid genoemd worden, en waarmee zij samenwerkt, dan zal FIRST STOP hiervoor uw expliciete toestemming vragen. U mag weigeren om deze toestemming te verlenen.


7. Toegang tot, bijwerken en verwijderen van uw gegevens

7.1 Als u een geregistreerde onlineaccounthouder bent, heeft u toegang tot en kunt u uw gegevens die in uw onlineaccount omvat zijn, bijwerken. u moet ervoor zorgen dat u uw relevante wijzigingen zo snel mogelijk in uw gegevens verwerkt.

7.2. Als u een kopie van uw gegevens die wij in bezit hebben wilt ontvangen, kunt u een brief schrijven aan First Stop Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België of een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: firststop-online@firststop.eu.

7.3 U mag op elk moment vragen dat uw gegevens uit de bestanden van FIRST STOP verwijderd worden. Verzoeken moeten gericht worden aan het volgende e-mailadres: firststop-online@firststop.eu

7.4 We mogen u een kleine administratievergoeding vragen om aan uw verzoek te voldoen.


8. Gebruik van cookies

8.1 We willen graag uw aandacht vragen voor het feit dat FIRST STOP ook kan overgaan tot automatische verwerking van gegevensverzameling zoals cookies. Cookies zijn kleine informatiefragmenten die we downloaden en op de harddisk van uw computer opslaan. Deze informatie zal iedere keer dat u een FIRST STOP website bezoekt weer naar de FIRST STOP Website geüpload worden. Deze informatie controleert uw identiteit, zodat u de FIRST STOP websites op een gemakkelijkere manier kunt gebruiken. Daarnaast stelt deze informatie FIRST STOP in staat om het gebruik van haar website nauwkeuriger te controleren en om statistische gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat u geïnformeerd wordt iedere keer als een dergelijke cookie gedownload wordt, of dat het downloaden van cookies geblokkeerd wordt.

8.2 Wij controleren het gebruik van cookies door derden niet. Als u cookies uit wilt schakelen, kunt u dit doen door de instellingen van uw browser opnieuw in te stellen, hoewel u zich er wel van bewust moet zijn dat u zich door cookies uit te schakelen mogelijk niet kunt registeren of niet alle functies van de website kunt gebruiken.

8.3. Voor meer informatie over cookies en hoe deze uit te schakelen, kunt u de informatie van het Interactive Advertising Bureau raadplegen op www.allaboutcookies.org.


9. Kinderen

Personen jonger dan 18 jaar mogen ons zonder toestemming van een ouder of voogd geen persoonlijke gegevens verschaffen. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar en Wij verzamelen deze gegevens niet en sturen ze niet door naar derden.


10. Wijzigingen

FIRST STOP behoudt zich het recht voor om de maatregelen voor beveiliging en gegevensbescherming naar eigen goeddunken te wijzigen. FIRST STOP zal haar informatie met betrekking tot gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Door uw persoonlijke gegevens te verschaffen, neemt FIRST STOP aan dat u verwijst naar de meest recente versie van onze verklaring voor gegevensbescherming.


11. Locatie van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op in België waar zich de websiteservers bevinden.


12. Andere links

Wees u ervan bewust dat de website kan linken naar andere websites waartoe u via onze website toegang verkrijgt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gegevensbeleid, de inhoud of de beveiliging van deze gelinkte websites. Als U ervoor kiest om producten of diensten aan te schaffen of anderszins via deze website contact met derden te zoeken, hebben wij geen enkele controle over het gebruik dat derden van uw gegevens kunnen maken.


13. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over hoe wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact op met ons via een e-mail aan contact.nl@firststop.eu, of schrijf een brief aan First Stop Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België.

First Stop Nederland

Nieuwe Weideweg 1, 6121 PD BORN

klantenservice