Informatie over Privacy (contactformulier)

 

Vooraleer u een vraag verstuurt, wijzen we u er graag op, dat Bridgestone Europe NV/SA, Nederlandse afdeling de rol vervult van beheerder van uw persoonlijke gegevens die hierboven zijn verstrekt om uw vragen over onze activiteit te verwerken en te beantwoorden. De overdracht van deze gegevens is niet verplicht, maar zonder deze gegevens kunnen we geen antwoorden geven (velden gemarkeerd als 'verplicht').
We slaan ze op totdat u uw aanvraag hebt voltooid . Als u 'niet-vereiste' gegevens opgeeft, worden deze onmiddellijk verwijderd. We zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen en de verwerking op uw verzoek of uw bezwaar, die u mag melden beëindigen met behulp van de onderstaande contactgegevens: 
https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=NL


U hebt het recht om een kopie van dit document te ontvangen. Binnen het kader bepaald door de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en tenzij de geldende regelgeving anders bepaalt, hebt u recht op:
· de toegang tot uw persoonlijke gegevens (u kunt op elk moment informatie over uw gegevens ontvangen),
· de correctie van uw persoonlijke gegevens (u kunt op elk moment een correctie aanvragen of uw gegevens bijwerken - bijvoorbeeld bij het wijzigen van uw naam of contactgegevens),
· de verwijdering van de persoonlijke gegevens (dit komt neer op uw verzet tegen verdere verwerking van uw gegevens),
· de beperking van de verwerking (u kunt aangeven welke van de gegevens niet langer hoeven te worden verwerkt door de beheerder van de gegevens - u wilt bijvoorbeeld geen verdere verwerking van de informatie over de kilometerstand van uw auto)
· de gegevensoverdracht (u hebt het recht om uw gegevens van de beheerder te ontvangen in een veel gebruikte indeling die machinelezen mogelijk maakt. U kunt uw gegevens overbrengen naar andere beheerders of de overdracht van uw gegevens door een beheerder verzoeken aan een andere beheerder die u opgeeft).


Alle bovenstaande activiteiten kunnen worden uitgevoerd met behulp van de onderstaande contactgegevens. 
Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de firma First Stop Europe NV/SA, marketing ondersteunende agentschappen en entiteiten die informatiesystemen leveren aan de gegevensbeheerder, uitsluitend op basis van individuele gegevensverwerkingsovereenkomsten voor zover uw gegevens worden verwerkt.
Houd er rekening mee dat we de diensten van entiteiten in de Verenigde Staten van Amerika gebruiken om te reageren op vragen van onze klanten, waardoor uw gegevens met betrekking tot het verzoek aan hen worden overgedragen. Let op: de Verenigde Staten van Amerika bieden niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese Unie, maar uw gegevens worden overgedragen op basis van een contract (Contractuele Standaardbepalingen) dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. U kunt een exemplaar van de Contractuele Standaardbepalingen verkrijgen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.
Uw gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan onafhankelijke First Stop-workshops die door u zijn aangeduid in het contactformulier voor een efficiëntere verwerking van uw vragen. 


Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met uw wettelijke rechten, kunt u een klacht indienen bij de openbare dienst voor de bescherming van persoonsgegevens, met name in het land waar u woont, waar u werkt of van de vermeende overtreding. Onthoud dat alle persoonlijke gegevens die door First Stop NL zijn verkregen strikt vertrouwelijk worden behandeld en in volledige overeenstemming met ons Privacybeleid  en de toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt.

First Stop Nederland

Nieuwe Weideweg 1, 6121 PD BORN

klantenservice